Stubbfräsning

stubbfräsning i båstad

Stubbfräsning

Stubbfräsning i Skåne & Halland. Prisvärt, effektivt & flexibelt.

Stubbfräsning är den mest effektiva metoden för att avlägsna stubbar. Engsverk utför stubbfräsning snabbt, effektivt och med 50% RUT-avdrag mot privatpersoner. 

Vi utför inte bara stubbfräsning i Båstad utan även i andra delar av Skåne och Halland. Hör av dig till oss för kostnadsfri offert.

Stubbfräsning är den mest effektiva metoden för att avlägsna stubbar. Engsverk utför stubbfräsning snabbt, effektivt och med 50% RUT-avdrag mot privatpersoner. 

Vi utför inte bara stubbfräsning i Båstad utan även i andra delar av Skåne och Halland. Hör av dig till oss för kostnadsfri offert.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion

Vi tar bort oönskade stubbar. Snabbt, effektivt & prisvärt.

Att fräsa bort stubbar är en oerhört effektiv metod för att ta bort oönskade stubbar och gör minimal åverkan på omkringliggande mark. En stubbfräs är både liten och flexibel vilket möjliggör åtkomst genom trånga passager och små utrymmen där svåråtkomliga stubbar ofta befinner sig. 

Kostanden för stubbfräsning är också väldigt fördelaktig jämfört med andra metoder. Som privatperson har du nämligen möjlighet att få upp till 50% rutavdrag på arbetet.

Stubbfräsning är kort och gott en väldigt effektiv metod, även för plånboken, jämfört med traditionella metoder. Läs mer på denna sida om hur processen för stubbfräsning går till.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
trästubbe
stubbfräsning

Prissättning

Vårt pris för stubbfräsning.

Priset för stubbfräsning med utgångspunkt i Båstad offereras baserat på kundens geografiskt läge, antal stubbar som ska fräsas, stubbarnas diameter och önskat fräsdjup. Vi fräser normalt 10-20 cm djupt för att skapa en bra jordmån som underlättar sådd av ny gräsmatta. Vi kan fräsa djupare om kunden specifikt önskar för en extra kostand.

När stubben är fräst återstår endast en hög med flis och en grop. Därefter är det bara att fylla hålet med jord och rulla ut eller så nytt gräs. Vi rekommenderar våra kunder att använda restmaterialet som skapas vid stubbfräsningen. Det funkar ypperligt som jordförbättring, i rabatter och i komposter. 

Nedan finner Ni en grov uppskattning på våra priser. Vid fräsning av flera stubbar kan vi ordna ett fördelaktigt paketpris.

Framkörning och etableringskostnad ingår i priserna nedan.
Samtliga priser är med RUT-avdrag och inkl. moms.

funderingar

Vanliga frågor om stubbfräsning

Stubbfräsning innebär att man tar bort oönskade stubbar genom att fräsa bort dem med en speciellt anpassad maskin för ändamålet.

Maskinen har ett stort roterande fräshjul monterat i framkant som styrs av en operatör, antingen med spakar eller via fjärrkontroll. Genom att arbeta systematiskt kan operatören fräsa bort stubbar i alla storlekar. Stora som små.

Kostanden för stubbfräsning varierar beroende markförhållanden, storlek och antal stubbar som ska fräsas.

För enstaka träd över 10m, så är ett riktpris ca 1200kr inkl moms efter rut-avdrag. 

Har du däremot många stubbar som ska fräsas så ordnar vi självklart ett paketpris. Kontakta oss för offert.

Det går att fräsa bort stubbar i alla storlekar, stora som små. Stubbfräsningen sker systematiskt och metodiskt vilket innebär att vi i stort sätt kan fräsa hur stora stubbar som helst. Det tar bara lite längre tid…

Stubbfräsningen innebär kort och gott att man bara göra det absolut nödvändigaste för att ta bort stubbar. 

Vi fräser med andra ord bara så brett och djupt som det behövs, varken mer eller mindre. 

Resultatet sker mer minimal åverkan och till ett mycket kostandseffektivt pris.

Stubbfräsning är helt enkelt den bästa metoden för att ta bort oönskade stubbar.

Ja! Stubbfräsning är ett godkänt arbete som ger rätt till 50% rutavdrag. Det innebär att du som privatperson endast betalar halva kostanden mot vad det egentligen skulle kostat. 

Företag kan dessvärre inte nyttja rutavdraget. 

Vanligtvis fräser vi ner stubben till 20-25cm under marknivå. Ett fullgott djup som kunden senare kan så gräs på. 

Vi kan även fräsa djupare än så om kunden specifikt önskar. 

Stubbfräsning under vintern när det är tjäle i marken är inget hinder för oss. Så länge det finns framkomlighet till stubben så kan vi ta oss ann jobbet. 

Normalt sett så tar vi inte hand om fliset pga av det skulle bli alldeles för mycket extraarbete när vi är ute på en runda och fräser.

Vi har begränsat utrymme på vårt flak och har därför svårt att ta med oss restprodukterna/fliset. Vi rekommenderar istället våra kunder att ta tillvara på fliset. 

Fliset som skapas är perfekt för jordförbättring, använda i rabatter och kompost. 

stubbfräs tänder
stubbfräs

Har du stubbar som du vill få bort?

Hör av dig till oss för konsultation och gratis offert.

Stubbfräsningens innebörd

Vad är stubbfräsning?

Stubbfräsning är en modern metod för att ta bort oönskade stubbar på ett effektivt, skonsamt och prisvärt tillvägagångssätt. 

Innan maskinell stubbfräsning kom ut på marknaden grävdes stubbar oftast upp för hand. Det var ett tung och tidskrävande arbete som var ytters slitsamt för kroppen. Alternativt tog man hjälp av större maskiner med stora markskador som följd och skyhöga kostnader.

Med en modern stubbfräs går arbetet lätt och smidigt och omkringliggande mark blir näst intill orörd. Med ett roterande fräshjul arbetar stubbfräsen metodiskt och systematiskt för avlägsna stubbar i alla storlekar. En stubbfräs möjliggör åtkomst till de mest svåråtkomliga stubbarna som större maskiner inte har möjlighet att ta bort.

Stubbfräsning är kort och gott det absolut mest effektiva och säkraste tillvägagångssättet för att ta bort stubbar som står trångt och otillgängligt.

Att ta bort stubbar som står nära byggnader eller andra känsliga installationer, samt elledningar och rör i marken medför en stor skaderisk vid användning av otympliga metoder. Med en stubbfräs kan dessa stubbar avlägsnas på ett säkert sätt utan risk för skada. 

Stubbfräsning är kort och gott det absolut mest effektiva och säkraste tillvägagångssättet för att ta bort stubbar som står trångt och otillgängligt.

stubbfräsing flis
flis efter stubbfräsning
stubbfräs vermeer

Nackdelar

Nackdelar att gräva upp stubbar.

Stubbfräsning är en relativt okänt metod för att ta bort stubbar och många privatpersoner och företag anlitar fortfarande grävfirmor som tar bort stubbarna. Att gräva upp stubbar resulterar ofta till onödigt stor oreda och skada på omkringliggande mark eftersom mindre rötter har en förmåga att slita upp stora områden omkring stubben.

Ytterligare en nackdel att gräva upp stubbar är att stubbarna sedan ska transporteras bort, ofta till avlägsna återvinningscentraler. Enstaka stubbar kan väga flera ton så måste ofta större grävmaskiner och lastbilar involveras för att ta hand om stubbarna. Grävning, transport och deponiavgifter drar upp kostnaderna rejält jämfört med modern stubbfräsning.

Fördelar

Fördelar med stubbfräsning.

Vid stubbfräsning fräser man endast bort så mycket som man behöver och maskinen som fräser är liten och flexibel för att komma åt svårtillgängliga stubbar. Stubbar som står otillgängligt kan effektivt fräsas bort med stor precision utan att känslig egendom i närhet kommer till skada.

Restmaterialet som skapas efter stubbfräsningen, fliset, går att återanvända som jordförbättring, använda som biobränsle eller lägga i rabatten eller komposten. På så viss sliper kunden merkostnader för bortforsling och deponiavgifter för restmaterialet. 

Att anlita oss för stubbfräsning är en billig investering jämfört med att gräva upp stubbarna på traditionellt vis. Stubbfräsning är nämligen ett godkänt arbete som faller inom ramen för RUT-avdrag. Som privatperson kan du få 50% avdrag på fakturan.

0 %
RUT-avdrag

Förmånligt avdrag

50% rutavdrag på stubbfräsningen.

Många trädgårdstjänster faller inom ramen för RUT-avdrag. Stubbfräsning är ett av dessa och ger alltså rätt till 50% rutavdrag på arbetskostanden. 

Engsverk sköter hela processen med RUT-avdraget. Du betalar bara halva arbetskostnaden och vi begär in resterande från Skatteverket. Enkelt och smidigt.

stubbfräsning i skåne

Helentreprenad med engsverk

Låt Engsverk fräsa bort dina stubbar. Snabbt & Säkert.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert. Ange plats och antalet stubbar som du vill få fräst så återkopplar vi inom 24 timmar.