Bygga stenmur

bygga stenmur engsverk båstad

Stenmursläggning

Vi bygger stenmurar av sprängsten eller natursten.

Att bygga en stenmur av natursten eller sprängsten är ett tidskrävande arbete som kräver mycket energi och tålamod. När den väl är lagd kan den glädja många generationer framåt i tiden och är näst intill underhållsfri.

Engsverk utför kallmurning, dvs bygger stenmurar som är lavade på frihand. Kontakta oss så hjälper vi dig att bygga din mur, precis som du vill ha den. 

Att bygga en stenmur av natursten eller sprängsten är ett tidskrävande arbete som kräver mycket energi och tålamod. När den väl är lagd kan den glädja många generationer framåt i tiden och är näst intill underhållsfri.

Engsverk utför kallmurning, dvs bygger stenmurar som är lavade på frihand. Kontakta oss så hjälper vi dig att bygga din mur, precis som du vill ha den. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Restaurera eller nyanläggning

Vi restaurerar & bygger din stenmur eller stengärdsgård. Sten för sten.

En stenmur som är lagd på frihand kallas även för kallmur eller gärdesgårdsmur och är en vanlig syn på landsbygden. Dessa murar i sten är ofta flera hundra år gamla och har en förmåga att skapa rumskänslor på ett klassiskt och tidlöst sätt. 

Om du har en gammal gärdsgårdsmur som behöver renoveras så hjälper vi dig att återställa den till forna dagar. Antingen bygger vi om den från grunden eller så renoverar vi den. Du kan läsa mer om hur processen går till för att renovera en stenmur längre ner på denna sida.

Vill du istället bygga en ny stenmur men känner att arbetet är övermäktigt? Ta då kontakt med oss för att diskutera hur vi kan assistera dig i ditt stenmursbygge. Vi kan hjälpa dig med delmoment i projektet om du känner att du vill göra vissa delar själv. Vanligast är däremot att kunden vill använda sig av helentreprenad.

Vi bygger stenmurar främst i NV Skåne och Halland där våra fokusomården är bl.a. Båstad, Laholm, Halmstad, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
leverans av natursten

Önskar du hjälp med att bygga en stenmur?

Hör av dig till oss för konsultation och gratis offert.

Tankar, tips & trix för att bygga stenmur.

Bygga Stenmurar - Skapa Tidlös Skönhet & Funktion

Stenmurar har länge varit en symbol för tidlös skönhet och hållbar funktion. De har en särskild förmåga att förena det estetiska med det praktiska, och de kan vara en imponerande tillskott till din trädgård eller utomhusområde. Oavsett om du vill skapa en avgränsad trädgård, en terrass eller stödja sluttningar, är stenmurar ett utmärkt val. Med noggrann planering och rätt förberedelse kan du skapa en stenmur som kommer att glädja dig i många år framöver och ge ett mervärde till din fastighet.

Varför Bygga Stenmur?

 1. Estetisk Skönhet: En av de främsta anledningarna till att många människor väljer att bygga stenmurar är deras estetiska lockelse. Stenmurar ger en rustik och naturlig skönhet till vilket utomhusutrymme som helst. Du kan välja mellan olika typer av stenar och former för att skapa den utseendestil som passar dig bäst. Oavsett om du vill ha en traditionell eller modern design, kan stenmurar anpassas för att uppfylla dina estetiska mål.

 2. Funktionell Styrka: Stenmurar är också kända för sin hållbarhet och funktionella styrka. De kan användas för att skapa terrasser, avgränsa trädgårdsområden, eller stödja sluttningar och bankar. Stenar är naturligt motståndskraftiga mot väder och slitage, och en välbyggd stenmur kan stå emot elementen i många år.

 3. Ökar Fastighetens Värde: Att investera i stenmurar kan öka fastighetens värde. En välgjord stenmur ger ett intryck av omsorg och kvalitet, vilket kan locka potentiella köpare om du någon gång bestämmer dig för att sälja ditt hem.

Tips för Att Bygga En Stenmur

 1. Planera Noggrant: Innan du börjar bygga din stenmur är det viktigt att göra en detaljerad plan. Bestäm vilken typ av sten du vill använda, hur hög muren ska vara, och var den ska placeras. En noggrann planering kommer att spara tid och pengar på lång sikt.

 2. Rätt Förberedelse: Förberedelse är nyckeln till en hållbar stenmur. Se till att marken är jämn och stabil där du planerar att bygga muren. Gräv en grundgrop och fyll den med stenmjöl eller makadam för att skapa en stabil bas.

 3. Använd Rätt Material: Välj den typ av sten som passar din design och är lätta att arbeta med. Natursten eller sprängsten är två populära val när man ska bygga stenmur. Dessa ger bägge ett vackert slutresultat till din mur.

 4. Ta Hjälp Vid Byggnation: Om du planerar att bygga en större och mer komplex stenmur, kan det vara klokt att anlita en extern aktör som har redskapen och kunskapen som krävs för att bygga stenmurar som håller länge.

Önskar du hjälp med att bygga en stenmur?

Hör av dig till oss för konsultation och gratis offert.

funderingar

Vanliga frågor om stenmurar & kallmurar som vi utför.

Slutpriset på en stenmur baseras på många olika faktorer och påverkar slutpriset som följd. Det är stenmurens bredd, höjd och längd som påverkar priset mest. Därefter tillkommer transportkostnader av material och hur platsens beskaffenhet ser ut. 

Som riktmärke brukar våra frilagda stenmurar landa på mellan 2000-3000kr per meter inkl. moms för totalentreprenad. 

Vi har kontakter på Bjäre som kan leverera natursten snabbt och till en förmånlig kostnad. Det kan vi ordna åt dig. 

Beroende på storleken av din stenmur, dvs höjden, bredden och längden av din planerade mur så kan det behövs bygglov. 

I många kommuner tillåter man att upprätta en mur eller stödmur som är upp till 50 centimeter från befintlig marknivå – helt utan bygglov.

För att vara på säkra sidan rekommenderar vi Er ändå att kontakta kommunen för att rådgöra vad som specifikt gäller i Ert fall.

Engsverk bygger murar som är lagda på frihand, så kallade kallmurar. Dessa använder inget bindemedel som förankrar stenarna sins emellan, därav ordet “kall” som syftar på att muren förblir kall när den byggs. 

I folkmun är det däremot vanligt att använda sig av ordet “stenmur” trots att man i själva verket menar kallmur. En stenmur är egentligen en typ av mur som uppförts med hjälp av bindemedel, så som murbruk. 

En stengärdsgård eller stengärde som det också kallas är en annan vanlig benämning av kallmurar som används för att hägna in djur och markera fastighetsgränser. Dessa är framför allt vanliga här i södra Sverige och kan ses näst intill överallt i vårt jordbrukslandskap.

Volymen stenmaterial som krävs vid anläggning av en kallmur varierar stort beroende på murens längd, bredd och höjd. Även det nödvändiga schaktdjupet påverkar som oftast är 30-40cm. 

För en mur som är ca 60cm hög, 70cm bred i botten, 55cm bred i toppen går det åt ungefär 0,8 ton sten per meter. 

Vi brukar oftast beställa fulla lass när vi påbörjar ett murbygge. Dessa är på 20 ton och räcker således till drygt 25m stenmur. 

Vi har goda kontakter på Bjäre och kan komma över fin natursten i alla möjliga storlekar till bra priser.

Priset för natursten är ca 70-100kr/ton. Sedan tillkommer kostnad för transport och lastning till kund.

Dessvärre innefattar inte stenmursläggning rut-avdrag. Skatteverket redovisar specifikt vilka trädgårdsarbeten som inte ger rätt till rutavdrag och dessa är:

 • planteringsarbeten eller anläggning av gräsmatta,
 • anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar. Exempel på sådana anläggningsarbeten är sten- och plattläggning samt asfaltering.
renovera gammal stenmur
stenmur detaljer

Inspiration från tidigare projekt

Byggnation av Kallmur runt gårdsplan

För att skapa rumskänsla kring gårdsplanen, byggdes en kallmur i vinkel med stenar av större storlek i ändarna. 

Att variera storleken på sten bidrar till ett levande slutresultat som fångar blickar. 

steg 3 bygga stenmur

Nyanläggning av stenmur

Planera & bygg din stenmur för bästa resultat. Steg för steg.

Teoretiska moment för att bygga stenmur

Innan det praktiska arbetet att bygga en stenmur kan påbörjas är det några teoretiska moment som måste slutföras först. Dessa är:

 1. Mät upp hur hög, bred och lång muren ska vara.
 2. Rita upp den planerade muren på en fastighetskarta, med rätt måttangivelser och skala.  
 3. Kontrollera med byggnadsnämnden i kommunen om bygglov krävs för den planerade muren. 
 4. Vid renovering av en äldre mur, kontrollera med Länsstyrelsen och ansök om tillstånd för modifikation eller restaurering.
 5. Kontrollera om där finns kablar eller andra rör i marken där den planerade muren ska vara genom att beställa en utstakning hos ledningskollen.se. Denna tjänst är helt gratis.

Praktiska moment för att bygga stenmur

När ovastående moment är klara kan de praktiska momenten att bygga stenmuren påbörjas. 

 1. Märk ut placeringen av muren genom att spraya på marken dess position för att underlätta vid förarbete och grävning.
 2. Gräv bort allt vattenabsorberande material genom att följa markeringarna på marken. Dikets bredd bör grävas något bredare än vad den planerade murens bredd är. 
 3. Grunda diket med stenkross, förslagsvis bärlager 0-32. 
 4. Padda bärlager ordentligt med en markvibrator. 
 5. Markera upp muren igen och slå ner pinnar eller armeringsjärn vid murens hörnor. Spänn upp murarsnören mellan markeringspinnarna i den höjd muren ska vara.
 6. När dessa moment är klara kan arbetet att bygga stenmuren påbörjas.
 7. Lägg de stora stenarna i botten av muren för att fördela vikten på bästa sätt. Det skapar en stabil grund för muren i helhet. 
 8. Arbeta systematiskt uppåt och kontrollera ofta så att muren följer det uppspända murarsnöret för bästa resultat. Stressa inte igenom murbygget och var noggrann med att fylla i håligheter som skapas med mindre stenar. Tillsammans binder de varandra och skapar en mur som står pall vädrets makter i många generationer framåt.
steg 1 bygga stenmur
steg 2 bygga stenmur
steg 3 bygga stenmur

Har du ett stenmursprojekt du vill diskutera?

Hör av dig till oss för konsultation och gratis offert.

Restaurering av kallmur

Att restaurera en gammal stenmur. Vad du ska tänka på.

Anledningen till att din stenmur rasat eller satt sig kan bero på många olika faktorer men den vanligaste orsaken är att naturen fått härja fritt över tid. 

Om underlaget som din stenmur är byggd på består av vattenabsorberande material är tjälskjutning troligtvis anledningen till att din mur har börja röra sig. 
Underlaget är nämligen A och O när det gäller att bygga en stenmur som håller över tid. Underlaget ska vara bärande så att en stenmur på flera ton inte ger vika, men samtidigt dränerande när vädret talar sitt tydliga språk.

Underlaget är A och O när det gäller att bygga en stenmur som håller över tid.

Vid restaurering av stenmurar är underlaget därför det första vi inspekterar. Visar det sig att stenmuren mer eller mindre bara är lagd på vanlig jord så är det önskvärt att ta bort muren och bygga upp den på nytt.  

I så fall ersätter vi det vattenabsorberande materialet med vanligtvis bergkross av storleken 0-32. Därefter komprimerar vi underlaget ordentligt med en padda för att därefter påbörja uppbyggnaden av en helt ny stenmur.

Äldre murar kan vara skyddade enligt lag.

Det är inte ovanligt att gamla murar som vi ser i vårt landskap är skyddade enligt lag. Dessa murar utgör nämligen viktiga biotoper för många växter och djur som har svårt att hitta liknande förhållanden på andra platser i naturen. 

Murar av denna typ kan ofta ses kring betesmarker och i äldre skogspartier, varpå de är täckta med tjock mossa och lava. 

Att ta bort dessa murar eller modifiera de på något vis är oftast inte tillåtet. Länsstyrelsen som sköter ansökningarna gällande modifikation av stenmurar får ofta  förfrågningar från lantbrukare som vill göra öppningar i stengärdsgårdar. Dessa blir oftast nekade tillstånd.

Att återställa stenmurar är lättare att få tillstånd för.

Det är däremot lättare att få tillstånd för att återställa en stenmur. Länsstyrelsen ser oftast positivt på att ägare håller murar fria från sly, döda träd och intilliggande träddungar. 

Att återställa murar som troligtvis har funnits i flera hundra år är en kulturgärning som bidrar till att bevara historien om marken och hur den tidigare har används.  

äldre stenmur
länsstyrelsen stenmur

Helentreprenad med engsverk

Hör av dig och låt Engsverk bygga din stenmur.

Om du tycker processen att anlägga en stenmur känns övermäktig, låt oss hjälpa dig istället. Vi har verktygen och maskinerna för att kunna jobba effektivt och skonsamt för kroppen.

För en kostnadsfri offert, skicka oss underlag på hur du tänker dig att din stenmur ska se ut samt platsen där muren ska byggas. 

engsverk profile